Poziom „ja” w informacji zwrotnej.

Poziom „ja” w formułowaniu informacji zwrotnej odnosi się do motywacji ucznia. Często przybiera on formę pochwały, wyrażenia pozytywnej opinii na temat wykonanego zadania. Warto zwrócić uwagę na miejsce pochwały w systemie uczenia się kształtującego. Pochwała nie może...