Misja i wizja

Misja i wizja placówki edukacyjnej to podstawowy fundament, na którym opierać powinna swoją działalność.Prawidłowo określona oraz realizowana wyznacza cele, kierunki pracy oraz buduje normy i zachowania przyjęte w organizacji edukacyjnej.Jak dobrze skonstruować misję...