Praca domowa.

Zadawanie prac domowych budzi we współczesnym podejściu do edukacji wiele kontrowersji. Zadania, które uczeń musi wykonać poza godzinami pobytu w szkole, są dla niego szkodliwe.  To zdanie jednej części pedagogów. Według drugiej części prace domowe przynoszą wiele...

Pogłębianie wiedzy.

Celem uczenia się jest trwałe zapamiętanie nowego materiały oraz wykorzystanie go w nowych sytuacjach. Uczeń pod wpływem doświadczeń kluczowych na lekcji ma szansę zrozumieć nowy materiał. Następny krok polega na trwałym zapamiętaniu i posługiwanie się nimi. Proces...

Praca domowa

Zadawać czy nie zadawać? Oto jest pytanie, które wyrosło na gruncie burzliwej ostatnio dyskusji na temat pożyteczności zadawania pracy domowej uczniom.Czy zadawanie pracy domowej służy rozwojowi dziecka? A może zbytecznie go obciąża i zabiera czas na odpoczynek i...