Diagnozowanie w szkole

Diagnoza towarzyszy prawie wszystkim działaniom podejmowanym w szkole. Jednym z najlepszych sposobów jej przeprowadzania jest samoocena. Planowanie działań, a następnie ich przeprowadzenie stanowią konsekwencję diagnozy. W jaki sposób usprawniać codziennie pracę...