Świetlica szkolna w czasie pandemii.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki szkoły zobowiązane są do zorganizowania opieki świetlicowej dla uczniów. Stacjonarną opieką świetlicową objęte będą dzieci tych rodziców, którzy wykonują zawodowo działalność leczniczą oraz realizujących zadania...