agnozja i pragnozja czy to nie to samo?

Agnozja i pragnozja pomimo podobnie brzmiącej nazwy oznaczają różnego typu zaburzenia. Podczas gdy agnozja dotyczy zaburzeń sfery poznawczej, zmysłowej, pragnozja to zaburzenia języka i komunikacji.Rożnica między tymi dwoma typami zaburzeń dotyczy nie tylko nagłosu...