Plan pracy szkoły

Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim konieczność planowania wielu aspektów funkcjonowania szkoły. Szkoła realizuje swoje zadania związane z funkcją dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą w oparci o Plan Pracy Szkoły. Jego konstrukcja określona jest w przepisach...

Nowy rok szkolny w czterech krokach

Nowy rok szkolny rozpocznie się we wrześniu. Tym czasem dyrektorzy szkół już podejmują starania, aby wrześniowy strat szkoły był dobrze przygotowany. W organizacji pracy należy uwzględnić najnowsze wytyczne MEiN, GIS i MZ, zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz...

Dokumentacja nauczyciela stażysty.

Awans zawodowy nauczycieli zaczyna od przygotowania planu rozwoju zawodowego. Musisz uwzględnić przepisy prawa oświatowego oraz zaplanować zadania do realizacji, aby z sukcesem zakończyć swój staż. Pierwszym krokiem na drodze każdego nauczyciela jest uzyskanie stopnia...

Awans zawodowy nauczyciela.

Awans zawodowy nauczycieli regulują przepisy prawa oświatowego, które znajdziemy m.in. w Karcie Nauczyciela. To w niej znajdziesz odpowiedź jak długo musi trwać awans, jak napisać plan rozwoju zawodowego, czy jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać kolejny stopień...