Nowy rok szkolny w czterech krokach

Nowy rok szkolny rozpocznie się we wrześniu. Tym czasem dyrektorzy szkół już podejmują starania, aby wrześniowy strat szkoły był dobrze przygotowany. W organizacji pracy należy uwzględnić najnowsze wytyczne MEiN, GIS i MZ, zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz...

Zadania szkoły w nowym roku szkolnym.

Rok szkolny 2020/2021 jest wyjątkowy.  Szkoły wróciły do trybu stacjonarnej nauki i realizują zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w warunkach epidemii.  W tym roku szkolnym skupiamy się m.in. na nowoczesnych technologiach, wsparciu psychologiczno-...

Kierunki polityki oświatowej 2020/2021.

Na początku lipca 2020 pojawiły się podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Artykuł 60 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016- Prawo Oświatowe zyskał w tym roku zmaterializowany w postaci pięciu priorytetów, które...

Autonomia szkół w Polsce.

Czy szkoły w Polsce są autonomiczne? Na czym polega autonomiczność pracy szkoły? Suwerenność pracy szkół wyraża się przede wszystkim w działaniach nauczycieli, uczniów i rodziców. Kultura organizacyjna każdej placówki zaczyna się w momencie zrozumienia wspólnych...

zakurzony patriotyzm

  Nie można przejść obojętnie obok 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 01 września godzina 4.45 słoneczny poranek, bezchmurne niebo, spokojne z pozoru morze, fale uderzające o brzeg.  Dziś niosące uniwersalne przesłanie: „memento Mori”.   Aura...