Wysokie wymagania.

Stawianie wysokich wymagań wobec wszystkich uczniów jest przejawem wiary nauczyciela w sukces edukacyjny swoich podopiecznych. To jeden z bardzo ważnych czynników wpływających na uczenie się uczniów, który ugruntowany jest w ich podświadomości. Wiara w sukces...

Komunikacja z uczniami.

Jasne komunikaty kierowane do uczniów przez nauczyciela i w drugą stroną mają ogromne znaczenie dla sukcesu procesu edukacyjnego. Jasne i klarowne przekazywanie informacji odgrywa ogromną rolę w procesie budowania kompetencji społecznych uczniów, ale również sprzyja...

NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI

Jakie kompetencje potrzebne są nauczycielowi przyszłości? Jakie umiejętności, wiedzę i postawy są dla niego niezbędnikiem w trudnym współczesnym świecie? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i zawsze pozostawać będzie otwarta. Co wyróżnia twórczego i kreatywnego...