Uczenie się.

Uczenie się jest procesem mentalnym, który zachodzi w głowie ucznia. Na lekcji nauczyciel poprzez wykorzystanie różnych strategii uruchamia maszynę do uczenia się każdego ucznia. Czynność ta dzieli się na wiele faz i zaczyna się w momencie stanu lekkiego napięcia, w...