Informacja zwrotna

Cele i kryteria sukcesu są podstawą wdrażania oceniania kształtującego w szkole. Ważne są również zadania edukacyjne, które powodują głębokie uczenie się uczniów. Informacja zwrotna ma istotny wpływ na proces uczenia się. Uczenie się uczniów podczas lekcji to proces,...

Uczenie się uczniów

Efektywny proces uczenia się w szkole to efekt świadomego planowania. Aby uczenie się uczniów mogło wydarzyć się w szkole podczas lekcji, uczeń musi wiedzieć, czego będzie się uczył. Podążanie za uczniem w procesie uczenia się polega na budowaniu kompetencji.  Płynne...

Uczeń w klasie szkolnej.

Nauczyciele często zadają sobie pytanie, jak zainteresować uczniów? Jak się okazuje, nie wystarczy tylko i wyłącznie praca z prezentacją, film, czy inne, na pozór nowatorskie ćwiczenie. Nauczyciel muszą stawiać uczniom wyzwania intelektualne.        To one są...

Drogowskaz- cel uczenia się.

Cele uczenia się są drogowskazem dla uczniów. Umiejętne formułowanie celów uczenia się w języku zrozumiałym dla ucznia, przybliża mu wiedzę o świecie, która zawarta jest w podstawie programowej. Jak poradzić sobie z formułowaniem celów uczenia się, tak by stały się...

Jak zmotywować uczniów do nauki?

W świecie zdominowanym przez Internet i media społecznościowe coraz częściej nauczyciele borykają się z problemem zmotywowania uczniów do nauki. Uczenie się wymaga zaangażowania uczniów w ten proces. Nauczyciele powinni pamiętać o kilku zasadach organizując lekcje w...