Pogłębianie wiedzy.

Celem uczenia się jest trwałe zapamiętanie nowego materiały oraz wykorzystanie go w nowych sytuacjach. Uczeń pod wpływem doświadczeń kluczowych na lekcji ma szansę zrozumieć nowy materiał. Następny krok polega na trwałym zapamiętaniu i posługiwanie się nimi. Proces...

Rola doświadczeń kluczowych w edukacji.

Nowy materiał lekcyjny wprowadzamy na lekcji poprzez tak zwane „doświadczenia kluczowe”. Są to momenty edukacyjne np. w postaci wykładu lub filmu, które wprowadzają nową wiedzę. Zarówno moment wprowadzenia do tematu, jak również późniejsze przetwarzanie wiedzy przez...

Ocenianie

Ocenianie jest elementem wartościującym nasze działania, zachowania, wytwory już od czasów starożytnych.Na arenie edukacyjnej od kilku lat toczy się dyskusja dotycząca umieszczania uczniów na skali ocen 1- 6. Ocenienie stanowi jeden z najtrudniejszych elementów pracy...