Wychowawcze zaplecze szkoły

W tym roku szkolnym wiele miejsca w programach wychowawczo- profilaktycznych zajmuje budowanie relacji. Szkoła dźwiga się z kolan po prawie dwóch latach zdalnej edukacji uczniów. Priorytetem jest budowanie relacji i komunikacja w klasach szkolnych. Jak budować...

Po pierwsze bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu jest priorytetem. Edukacja uczniów w tym zakresie odgrywa kluczową rolę w procesie zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w placówkach edukacyjnych. To zadanie realizować muszą nauczyciele we współpracy z...

„Kaganek oświaty” we współczesnej szkole.

Czym jest wychowanie dziecka? Wincenty Okoń w „Słowniku Pedagogicznym”  podaje definicję, która integruje zaplanowaną działalność społeczną wielu instytucji, rodziny, czy też środków masowego przekazu. Celem wychowania dziecka są pozytywne zmiany w jego osobowości,...

Wychowanie ucznia w szkole.

W czasie szkolnej wędrówki przez kolejne klasy i etapy edukacyjne uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, rozwiązują problemy, uczą się zachowań i norm społecznych.System wartości, postawy uczniowskie oraz standardy wychowania są celem wychowawczym każdej szkoły.We...

Świat wartości

Czy istnieje umysłowa reprezentacja wartości uniwersalnych?W jaki sposób uczyć dziecko wartości?Dlaczego dziecko zapytane co jest zdrowsze? Jabłko? Czy czekolada? Zawsze odpowie, że czekolada.Wartości, oceny mają swoją umysłową reprezentacje w płatach czołowych....