Bezpieczeństwo- obowiązki dyrektora szkoły.

Szkoła to instytucja, w której szczególną wagę przypisuje się kwestiom związanym z bezpieczeństwem uczniów. Obowiązki w tym zakresie wynikają nie tylko z przepisów prawa, ale przede wszystkim z realizacji powinności wynikającej ze sprawowaniem opieki nad dziećmi....