Cele współczesnej szkoły.

Każdy nauczyciel, rodzic, dyrektor zadaje pytanie, jakie są cele współczesnej szkoły?W Ustawie Prawo Oświatowe są one dość szczegółowo sprecyzowane.Współcześnie mówi się o tak zwanej wielozadaniowości szkoły.Jest ona wymuszona coraz większą liczbą przepisów. Wiele...

monitoring wizyjny w szkole

 W bieżącym roku szkolnym funkcjonowanie monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych będzie przedmiotem kontroli Kuratoriów Oświaty w całym kraju.Warto się do tego przygotować.Zwrócić uwagę na szczegóły, które czasem wydają się absurdalne.   W tym...