Awans zawodowy nauczyciela.

Każdy nauczyciel podczas swojej drogi zawodowej ma do przebycia trzy stopnie awansu zawodowego.  Zaczyna od nauczyciela stażysty, następnie uzyskuje stopień nauczyciela kontraktowego. Kolejne dwa stopnie to nauczycie mianowany i dyplomowany. Procedurę awansu...

Arkusz organizacyjny

W kwietniu każdy dyrektor szkoły i przedszkola ma czas na dopięcia arkusza organizacji pracy na ostatni guzik.Sytuacja związana ze stanem epidemiologicznym oraz edukacją na odległość  utrudnia to zadanie.Wszystkie placówki oświatowe są zmuszone pracować w trybie...