Awans zawodowy nauczyciela.

Każdy nauczyciel podczas swojej drogi zawodowej ma do przebycia trzy stopnie awansu zawodowego.  Zaczyna od nauczyciela stażysty, następnie uzyskuje stopień nauczyciela kontraktowego. Kolejne dwa stopnie to nauczycie mianowany i dyplomowany. Procedurę awansu...