Wybrane koncepcje przywództwa.

Współczesne zarządzanie szkołą wymaga nowoczesnej wiedzy. Zarządzanie zespołem, przywództwo edukacyjne, dyrektor jako lider, to tylko niektóre ważne komponenty tej ważnej roli. Zadania, które stoją przed szkołą, są wielokierunkowe. Stąd potrzeba mądrych wyborów stylu...