Poziom „ja” w informacji zwrotnej.

Poziom „ja” w formułowaniu informacji zwrotnej odnosi się do motywacji ucznia. Często przybiera on formę pochwały, wyrażenia pozytywnej opinii na temat wykonanego zadania. Warto zwrócić uwagę na miejsce pochwały w systemie uczenia się kształtującego. Pochwała nie może...

Rola doświadczeń kluczowych w edukacji.

Nowy materiał lekcyjny wprowadzamy na lekcji poprzez tak zwane „doświadczenia kluczowe”. Są to momenty edukacyjne np. w postaci wykładu lub filmu, które wprowadzają nową wiedzę. Zarówno moment wprowadzenia do tematu, jak również późniejsze przetwarzanie wiedzy przez...

Obfitość słów.

Sposób komunikowania się z otoczeniem ma ogromy wpływ na nasze życie. Poprzez słowa kreujemy rzeczywistość wokół nas, kształtujemy relacje między ludźmi, wywieramy wpływ. Świadomość języka jest podstawowym elementem budowania dobrego życia. Na co należy zwrócić uwagę...