Dokumentacja pracy szkoły.

Zbliża się zakończenie roku szkolne, a wraz z nim czas podsumowań, wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji.Nauczyciele rozliczyć się muszą nie tylko z realizacji podstawy programowej i ocenić efekty kształcenia uczniów, ale również realizację zadań...