Edukacja na odległość.

Ze względu na stan epidemii w naszym kraju do szkół od marca nie uczęszczają uczniowie. Ministerstwo Edukacji w aktach wykonawczych wprowadziło obowiązek realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W całej Polsce zaczął...