Refleksyjne uczenie się

Dlaczego uczeń powinien wiedzieć, jaki jest cel lekcji? To pytanie zadają sobie nauczyciele, którzy świadomie organizują proces edukacyjny swoich uczniów. Cele lekcji oraz pasujące do nich kryteria sukcesu decydują o efektach kształcenia, które dotyczą pojedynczych...