ABC rewalidacji.

Zajęcia rewalidacyjne określane w szkole jako rewalidacja organizuje się dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są one jedną z wielu form pomocy, którą organizuje się dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jakie główne...