Robotyka i programowanie.

Nauka programowania i robotyki jest integralną częścią podstawy programowej w klasach młodszych. Wciąż jednak wielu nauczycieli zadaje sobie pytanie, w jaki sposób uczyć dzieci programować. Jedną z możliwości są ciekawe lekcje z wykorzystaniem ozobotów. Ozoboty to...

Sposób na nudę w szkole.

Nowoczesne technologie są sposobem na nudę w szkole.Uczniowie chętnie wykorzystują nowoczesną technologie nie tylko w domu, ale podczas zajęć lekcyjnych, jeśli mają taką możliwość.Szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie mogą poznać najnowocześniejsze rozwiązania...