Kompetencja

Osobistym wymiarem uczenia się jest budowanie kompetencji. Na kompetencje składają się wiedza, umiejętności i postawy. Istnieją cztery fazy kompetencji, które wpływają na naszą motywację do nauki. Jak pracować zatem nad budowaniem procesu uczenia się uczniów w...