Kompetencje w budowaniu relacji

Najważniejszym celem wychowania dziecka są kompetencje psychospołeczne oraz zdrowie psychiczne dziecka. Kompetencje społeczne oznaczają umiejętność radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi i samym sobą. Kompetencje w budowaniu relacji są podstawą pracy wychowawczej...

Czy czujesz bluesa?

Profesjonalne działanie nauczycieli determinuje proces uczenia się uczniów Rodzice często zarzucają nauczycielom brak motywacji do pracy. W Polsce nauczyciele to wciąż niedowartościowana grupa zawodowa.  Motywacja do pracy wynika w dużej mierze ze statusu społecznego,...

Organizacja szkoły.

Szkoła jest organizacją uczącą się.Posiada ona cele, strukturę oraz jest powiązana wzajemnymi zależnościami z otoczeniem.Szkoła jest całością wielu elementów powiązanych ze sobą w ściśle określony sposób.Każdy odrębny element tej układanki pasuje do innego tworząc...

Bajka o dzieciństwie.

Z dziada pradziada przekazywana jest stara opowieść, że dorośli najlepiej wiedzą, co powinny robić dzieci, jak się zachowywać, co robić, a czego nie robić?Dorośli wiedzą przecież najlepiej, co jest dobre dla dziecka.Lubimy kontrolować, nie zdając sobie sprawy, że...