Współpraca w kształceniu na odległość.

Współpraca w szkole w trakcie edukacji zdalnej ma zasadnicze znaczenia dla sukcesu edukacyjnego ucznia. Informacje zwrotne przekazywane w procesie edukacyjnym między nauczycielem, uczniem i rodzicem stają się ważnym miernikiem jakości tego procesu. Dyrektor ma w tym...