Klucz do drzwi

Od wielu lat drzwi do edukacji są zamknięte. Podręcznikowa podstawa i siedząca edukacja w klasie szkolnej nie sprzyjają trwałemu budowaniu w mózgu. Przez otwarte okna dobrych praktyk próbuje się przebić światło, które nie jest jednak w stanie, na trwałe spowodować...

Zauważ to, co wartościowe.

Informacja zwrotna w szkole odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się. Feedback, udzielany przez nauczyciela uczniowi, dostarcza mu cennych wskazówek na drodze jego rozwoju. Jak nie stracić z oczu, tego co najbardziej wartościowe dla uczniów? Wiele zależy od...

Oświatowy ster.

Współczesna szkoła znajduje się na bezkresnym morzu interferencji fal trudnych do pogodzenia potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców oraz urzędników państwowych. Współpraca i wzajemne zrozumienie są dzisiaj niezbędną wypadkową wspólnych celów jakim jest przyszłość...