Relacje z organem prowadzącym

Relacje z organem prowadzącym kształtowane są przez wzajemne zrozumienie, chęć wspierania się oraz porozumienie dotyczące kierunków rozwoju szkoły. Poprawna komunikacja kształtuje relacje. Dialog zaczyna się w momencie zadawania konstruktywnych pytań, czy wspólnego...

Poziomy słuchania

W jaki sposób znaleźć drogę do skutecznej komunikacji w domu, szkole, czy pracy?Skuteczność naszych codziennych działań zależy od umiejętnego słuchania.Bycie skutecznym nauczycielem, rodzicem, przełożonym, czy pracownikiem zaczyna się w momencie, kiedy umiejętnie...