Edukacja zdalna.

Organizacja kształcenia na odległość uczniów to wyzwanie dla wielu dyrektorów szkół. Ramy prawne określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty budują często wrażenie zbyt wielu...

Google Classroom

Jedną z aplikacji dedykowanych zdalnej edukacji jest Google Classroom. To bezpłatna usługa dla szkół, dzięki której uczniowie i nauczyciele mogą komunikować się zdalnie. Pierwszym krokiem do pracy przy użyciu tego narzędzia jest rejestracja konta Google. Usługę może...

Powrót do szkoły

Ostatnie doniesienia Ministerstwa Edukacji mówią o rychłym powrocie uczniów do szkół już od poniedziałku 18 maja 2020r.Stacjonarne uruchomienie szkół dotyczy zajęć specjalistycznych, klas I- III , konsultacji z uczniami oraz szkolnictwa branżowego.Obowiązek...

Zdalne nauczanie

Przerwa w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół została wydłużona do 26 kwietnia 2020.Kształcenie na odległość nabiera coraz szerszych ram prawnych i organizacyjnych.Doprecyzowane zostały szczegóły przez MEN, Kuratoria Oświaty oraz poszczególne szkoły, do których...