Awans zawodowy nauczycieli

Zbliża się okres pisania sprawozdań oraz składania wniosków o nadanie kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. W maju przypadają terminy związane z zakończeniem stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego. Po burzliwych nowelizacjach rozporządzenia w sprawie...