Zdalna Edukacja na nowo.

Na Podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r uczniowie wszystkich klas drugiego etapu edukacyjnego w szkołach podstawowych od poniedziałku realizują podstawę programową  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość....