diagnoza gotowości szkolnej

Ostatni etap edukacji przedszkolnej, a więc „grupa szcześciolatków”, potocznie zwana „zerówką”, to czas w którym dziecko staje się w pełni gotowe do pójścia do klasy pierwszej.Powinno mieć ukończony okres rozwoju języka, cechować się...