stres

Stres jest wszechobecnym pierwiastkiem partycypującym w życiu człowieka XXI wieku.  Bez względu na to, czy jesteś uczniem, rodzicem, pracownikiem, prędzej, czy później napotkasz sytuacje stresogenne. Sen i ruch są naturalnymi antybiotykami przeciwko bakterii stresu,...