Neurologiczne podłoże stresu

Umiejętność zarządzania stresem otwiera nam wiele możliwości do pełnego kontrolowania naszego życia i uczenia się. Znajomość neurologicznego podłoża, które odpowiedzialne jest na reakcje stresowe w naszym organizmie stanowi ważny element edukacji dziecka i dorosłych....

„Drzwi do uczenia się”

” Ruch jest drzwiami do uczenia się” twierdzi Paul Dennison, twórca kinezjologii edukacyjnej. Mózg i ciało wpływają na siebie nawzajem. Ruch pobudza aktywność intelektualną, integruje i zakotwicza informacje sensoryczne w sieci neuronalnej ludzkiego...

czy wkuwanie to samo zło?

Punktem wyjścia dobrej edukacji jest nauka na pamięć. Działanie praktyczne uczniów, manipulowanie i wiedza służą zdobywaniu doświadczenia.Celem edukacji jest wykształcenie kompetentnego człowieka.Szkoła uwzględniać zatem powinna naturalną predyspozycję do ruchu,...

Rajska moc ludzkiego umysłu

Mózg jest sterem wszelkich ruchów człowieka.Kiedy do Ciebie mówi podnieś rękę, ręka unosi się. Kiedy zachęca zrób obrót, działasz kręcąc się w prawą lub lewą stronę.Mózg ludzki odpowiada za każdy rodzaj ruchu, wykonywany przez człowieka. Jest ona zawsze celowy,...