Metody problemowe

Nowoczesna szkoła musi uczyć przede wszystkim myślenia. Nauczanie problemowe to wciąż słabe ogniwo polskiego systemu edukacji. Metody problemowe są dla uczniów szansą na aktywne zaangażowanie się w lekcje. Motywacja i aktywność uczniów stanowią podstawę nauczania...