Samoregulacja.

Jednym z ważnych elementów edukacji na miarę XXI wieku jest samoregulacja. Samoregulacja zachodzi wtedy, kiedy uczniowie świadomie przejmują kontrolę za własne uczenie się. Związane jest to z organizacją nauki, monitoringiem, ewaluacją i kontrolą procesu uczenia się...