Samosterowność

Samosterowność jest jedną z najważniejszych umiejętności ucznia. To dzięki niej proces uczenia się bazuje na motywacji wewnętrznej, a przez to jest głęboki. Efekty uczenia się uczniów są również solidne i prężnie rozbudowane w zakresie wiedzy i umiejętności uczniów....