Awans zawodowy dyrektora szkoły

Nauczyciel mianowany może zostać dyrektorem szkoły. Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje w trakcie trwania stażu na nauczyciela dyplomowanego lub realizuje staż z tak zwanej „ścieżki dyrektorskiej”. Należy pamiętać, że w obydwu przypadkach muszą minąć...