język jest niesamowity!

Istnieje wiele badań i teorii na temat pochodzenia mowy i języka. W materialistycznej teorii poznania mowa jest wytworem ludzkim, społecznym, efektem kultury ludzkiej. Traktowana jest ona jako wynik życia ludzi w społecznościach. Mowa jest czynnikiem społecznego życia...