Akustyczna strona świata

Aby zrozumieć otaczający świat potrzeba jest sprawnych zmysłów.Zmysł słuchu odgrywa wiodącą rolę w poznaniu rzeczywistości.Dzięki niemu rozumiemy dźwięki otoczenia i mowy.Rozumienie mowy właściwe jest tylko człowiekowi.Jak rozumiemy zatem akustyczną stronę świata?...

Najpierw słyszę potem mówię

Słuch jest podstawową drogą dzięki której nabywamy język.Mowa rozwija się dzięki percepcji słuchowej człowieka.Do różnicowania dźwięków mowy służy tak zwany słuch fonematyczny.Przeanalizujmy zatem procesy związane z odbiorem wrażeń słuchowych przez dziecko. Funkcja...

Parantele słuchu i mowy

  Słuch i mowa obejmują się w bratnim uścisku w procesie nabywania języka. Wspólne uwarunkowania procesu słyszenia oraz mówienia stanowią integralną całość. Jak zatem nabywamy język? Na to pytanie odpowiedź niesie model prezentowany przez profesora Kaczmarka....

jak zdiagnozować dysleksję?

Dysleksja to obecnie dość powszechne zaburzenie czynności czytania i pisania. Objawia się ona poprzez wiele deficytów w zakresie rozwoju tych umiejętności. Polegają one na specyficznych trudnościach dziecka, które można zdiagnozować i ćwiczyć! Funkcje te związane są z...

Poziomy słyszenia

Dzięki znajomości języka możliwe jest komunikowanie oraz poznanie otaczającej rzeczywistości. Zdobywanie wiedzy możliwe jest poprzez zmysły. Wiodący zmysł to słuch. Zdobywanie języka zachodzi w ramach procesu mowy. Zdolność percepcji dźwięków ma ogromne znaczenie....