Akustyczna strona świata

Aby zrozumieć otaczający świat potrzeba jest sprawnych zmysłów.Zmysł słuchu odgrywa wiodącą rolę w poznaniu rzeczywistości.Dzięki niemu rozumiemy dźwięki otoczenia i mowy.Rozumienie mowy właściwe jest tylko człowiekowi.Jak rozumiemy zatem akustyczną stronę świata?...

Metoda Tomatisa

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to coraz częstsza przyczyna zaburzeń rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą powodować opóźnienia w rozwoju dziecka, ale przede wszystkim zaburzać jego funkcjonowanie społeczne. Centralne zaburzenia...

Prawe, czy lewe oto jest pytanie?

  LATERALIZACJA to dominacja prawej lub lewej części ciała. Dotyczy ręki, nogi, oka, czy ucha. Ma ona zasadnicze znaczenia w rozwoju dziecka, dlatego jej ustalenie powoduje w konsekwencji dominację określonej półkuli mózgowej: prawej lub lewej. Każdy z nas...