Szkoła nowoczesnych technologii.

Zastosowanie nowoczesnych technologii  informacyjnych w szkole jest powszechną praktyką wielu instytucji edukacyjnych.Sprawne posługiwanie się narzędziami cyfrowego świata jest jedną z najbardziej przydatnych umiejętności we współczesnym świecie.Zasoby internetowe...