Teoria zmiany

Istotą życia społecznego jest współzależność. Ludzie są od siebie zależni. Efekty naszych działań podejmowanych w pracy, w domu, w najbliższej okolicy zależą od innych ludzi. Życie społeczne jest niezależne od praw natury. Z gotowości ludzi wynika ciągłość...

Po co edukacja?

Po co edukacja? To pytanie, które niejednokrotnie zadają uczniowie, ale również nauczyciele i rodzice. Jest ono wyrazem chęci poznania, jakie są podstawowe cele edukacji oraz czemu tak naprawdę ma ona służyć.Ken Robinson zawiera sens edukacji człowieka w czterech...