Edukacyjny plon

Edukacyjny plon zależny jest od wielu zmiennych. Cele edukacyjne, kompetencje kształtowane w szkole dokładnie spowite w edukacyjnym splocie ekologicznego modelu nauczania, o którym tak wymownie wypowiada się Ken Robinson w swoich książkach oraz przemówieniach.Zdrowie,...