Wysokie wymagania.

Stawianie wysokich wymagań wobec wszystkich uczniów jest przejawem wiary nauczyciela w sukces edukacyjny swoich podopiecznych. To jeden z bardzo ważnych czynników wpływających na uczenie się uczniów, który ugruntowany jest w ich podświadomości. Wiara w sukces...