Strategie uczenia się

Organizowanie lekcji wymaga stawiania odpowiednich celów. Cele kształcenia wiążą się bezpośrednio z uczeniem się uczniów. Podczas każdej lekcji uczniowie doświadczają nowych dla siebie poznawczo zagadnień i konfrontują je jednocześnie z już posiadaną wiedzą....

Perspektywa lekcji

Cele uczenia się i kryteria sukcesu są wyznacznikiem właściwej edukacyjnej drogi rozwoju ucznia. Analizowanie i parafrazowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu jest dowodem uczenia się. Planowanie kolejnych lekcji w cyklu edukacyjnym odbywa się natomiast na podstawie...

Strategie uczenia się.

Wielorakie sposoby przekazywania wiedzy oraz interakcje między nauczycielem i uczniem noszą miano strategii uczenia się. Proces uczenia się wymaga wielu połączonych ze sobą elementów, w których strategii uczenia się odgrywają znaczącą rolę. Wymienić można tutaj m.in....

Model dobrego nauczania.

Robert. J. Marzano w swojej książce pt. : „Sztuka i teoria skutecznego nauczania” proponuje nauczycielom model dobrej edukacji. Jest on indywidualnym zestawem odpowiedzi na 10 pytań kluczowych dotyczących procesu uczenia się uczniów w klasie szkolnej....