Results-Based Management – RBM.

RBM to strategia zarządzania, która wykorzystuje informację zwrotna w procesie osiągania celów strategicznych rozwojowych organizacji. Dobra komunikacja opiera się na jasnej wizji, klarownie zdefiniowanych celach oraz sposobie działania, który prowadzi do rozwoju....