Oświatowy ster.

Współczesna szkoła znajduje się na bezkresnym morzu interferencji fal trudnych do pogodzenia potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców oraz urzędników państwowych. Współpraca i wzajemne zrozumienie są dzisiaj niezbędną wypadkową wspólnych celów jakim jest przyszłość...