Określ cele nauczania.

Jednym z zadań dobrej edukacji jest spójność w zakresie celów nauczania. To one pozwalają śledzić postępy uczniów w edukacji. Określenie celów nauczania nie jest sprawą łatwą, gdyż wymaga posługiwania się językiem ucznia. Plan nowoczesnych działań edukacyjnych splata...